Súčasnosť

1. Inžiniersko – dodávateľská činnosť – realizácia stavieb na kľúč
kontakt: p. Juraj Králik 0903 288 738, Ing. Peter Cibulka 0903 541 839
tel.: 041 7635 625, fax 041 7635 808
e-mail: kralik.juraj@idos.sk, cibulkapeter@idos.sk, idos@idos.sk